H.C.L. nr.48 din 28.06.2016 privind alegerea comisiei pentru validarea mandatelor consilierilor locali aleşi la 5 iunie 2016

stema pentru word
ROMÂNIA                                                                                                        

JUDEŢUL CLUJ                                                                                                       

CONSILIUL LOCAL IARA                                                       

 

 

 

HOTĂRÂREA NR.48

Din 28.06.2016

Privind alegerea comisiei pentru validarea mandatelor consilierilor locali aleşi la 5 iunie 2016

 

 

                        Consiliul Local al comunei Iara, întrunit în şedinţa de constituire din data de 28.06.2016, ca urmare a alegerii autorităţilor publice locale din 05.06.2016;

                        Având în vedere propunerile cu privire la componenţa Comisiei de validare;

                        Văzând prevederile art.31 din L.nr.215/2001 republicată – Legea administraţiei publice locale, precum şi prevederile art.4din O.G. nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale;

                        În temeiul prevederilor art.45 din L.nr.215/2001 republicată – Legea administraţiei publice locale,

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

                        Art.1 Se aleg în Comisia pentru validarea mandatelor consilierilor aleşi la 05.06.2016 în Consiliul Local al comunei Iara, un număr de  5 consilieri, după cum urmează:

  1.    - Presedinte    Șerban Ioan                consilier ales pe listele P.N.L.
  2.    - Secretar       Ursulean Lucian         consilier ales pe listele P.N.L.
  3.    - Membru       Pop Vasile                 consilier ales pe listele P.N.L.
  4.    - Membru       Bâlc Sorin                  consilier ales pe listele A.L.D.E.
  5.    - Membru       Todor Darius              consilier ales pe listele P.S.D.

 

Art.2 Comisia de validare, pe întreaga durată a mandatului său va exercita şi atribuţii cu privire la numărarea voturilor, când situaţia o va impune.

Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată Prefectului judeţului Cluj şi primarului comunei Iara.

 

 

Preşedinte de şedinţă (de vârstă)

      CORDIȘ VIOREL      

                                                                                                Contrasemnat,

              Consilier local,                          Consilier local,                            Secretar UAT Iara

 BACIU ALIN SEBASTIAN       TODOR DARIUS EUGEN           ONACĂ OLIMPIU IOAN

Tipărire Email

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates