Economia

    Caracteristici generale ale economiei

    Pe raza Comunei Iara sunt înregistraţi aproximativ  112 agenţi economici, în diferite domenii precum: comerţ, agricultură, servicii, industrie. După cum reiese din graficul de mai jos cele mai multe firme înregistrate pe teritoriul comunei sunt în domeniul agriculturii şi al comerţului,  agricultura fiind  activitatea principală a locuitorilor din Comuna Iara

                                                

 Industrie

    Activitatea industrială este reprezentată de doar 4% din totalul firmelor înregistrate în comuna Iara. În funcţie de activitatea societăţilor structura firmelor producătoare se prezintă astfel:

    

    Rezervele de fier, nisip cuarțos  şi compoziţia solurilor din zona Iara reprezintă un element cheie pentru industria extractivă. Firmele înregistrate pe teritoriul comunei, care activează în aceste domenii reprezintă aproximativ 29% din totalul firmelor productive. În acest context în Comuna Iara activează o firmă care extrage nisipul cuarțos şi o firmă care produce materiale de construcţii precum beton dale, cărămidă de beton, etc. Societatea care desfăşoară activităţi în industria de prelucrare a cărnii reprezintă de asemenea o pondere însemnată, aproximativ 14% din totalul firmelor productive, restul fiind reprezentate de firme care au ca şi activităţi: producţia de material lemnos în proporție de 43% iar alte domenii de activitate reprezintă celelalte 14% din totalul firmelor producătoare.

    Din păcate exploatarea rezervelor de fier care mai există în subsol a fost sistată  acest lucru a generat  declinul economic al zonei. Pe raza comunei  Iara a  functionat o societate miniera cu doua exploatari miniere: una de fier si una de nisip cuartos, exploatari unde au lucrat peste 2500 de locuitori ai comunei, reprezentand cca 69% din populatia activa.

Agricultura şi zootehnia

    În Comuna Iara activitatea principală a populaţiei este agricultura. Aici se desfăşoară activităţi preponderent agricole. Societăţile și persoanele fizice autorizate înregistrate pe raza comunei cu domeniu de activitate agricol reprezintă 58% din numărul total al agenţilor economici.

Agricultura

    La sfârşitul anului 2015, fondul funciar al comunei Iara cuprindea 14387 ha. Din care:

 • Suprafaţă agricolă 8259 ha din care:
  • suprafaţa arabilă: 2848 ha;
  • suprafaţa pomicolă: 250 ha;
  • păşuni naturale 3450  ha;
  • fâneţe naturale 1711 ha.
 • Terenuri neagricole 6128  ha din care:
  • suprafaţă de pădure şi vegetaţie forestieră 5139 ha;
  • alte tipuri de suprafeţe 989 ha (terenuri ocupate de construcţii, căi ferate şi de comunicaţii, etc)

    În graficul de mai jos este reprezentată situaţia fondului funciar al Comunei Iara:

    Pe teritoriul comunei activitatea agricolă este extrem de diversificată, predominând suprafeţele arabile cultivate cu cereale. În anul 2015 suprafaţa arabilă a comunei a fost compusă astfel:

Cereale boabe

267 ha

Plante furajere

70 ha

Legume

35 ha

Cartofi

75 ha

    Aceste suprafețe sunt utilizate de către persoanele fizice și respectiv persoanele fizice autorizate, aceste din urmă constituite ca persoane juridice în urma accesării unor  fonduri europene.

    Pe teritoriul Comunei Iara nu există în momentul de faţă puncte de colectare a produselor agricole, astfel că cei mai mulţi dintre agricultori îşi desfac marfa în Piața Agroalimentara din Iara.

Zootehnia

    Ramura zootehnică este cea mai dezvoltată ramură agricolă la nivelul comunei Iara. La nivelul comunei Iara societăţile economice care au activitate în domeniul zootehnic deţin animale precum porcine și ovine. De asemenea pe teritoriul comunei activitatea economică în acest domeniu este întregită de microferme, persoanele fizice autorizate care deţin un număr semnificativ de animale ovine, bovine şi caprine. Pe teritoriul comunei activează 2 societăţi în industria de prelucrare a cărnii.

    În tabelul de mai jos sunt evidențiate efectivele de animale atât în gospodăriile persoanelor fizice precum precum și în microfermele persoanelor fizice autorizate.

Nr.crt.

Tip de organizare

 juridică

Bovine

Ecvine

Ovine                 

Porcine

Păsări

1

Persoane fizice

1109

167

10397

890

         4209

2

Persoane fizice autorizate

256

-

2946

129

         -

Total

1365

167

13343

1019

         4209

Tipărire Email