COMUNA IARA anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj pentru proiectul „EXTINDERE ALIMENTARE CU APĂ CACOVA IERII, COMUNĂ IARĂ, BRANŞAMENTE“

COMUNA IARA anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj de a nu solicita efectuarea evaluării de impact asupra mediului în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și necesită efectuarea evaluării adecvate pentru proiectul „EXTINDERE ALIMENTARE CU APĂ CACOVA IERII, COMUNĂ IARĂ, BRANŞAMENTE“, în comuna Iara, localităţile Cacova Ierii, Masca, Valea Vadului, jud. Cluj. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 99 în zilele de: luni-joi între orele 9,00-14,00 și vineri între orele 9,00-12,00 și la următoarea adresă de internet: www.apmcj.anpm.ro. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj în zilele de luni-joi între orele 09,00-14,00 și vineri între orele 9,00-12,00, în termen de 5 zile de la publicarea anunțului în ziar.

Tipărire Email