Anunț mediu ,,Elaborare PUZ pentru construire Centru de Sănătate in localitatea Iara, comuna Iara, jud. Cluj"

Publicat in .

PRIMĂRIA COMUNEI IARA în calitate de titular, anunță publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare, conform HG 107612004, in vederea obținerii avizului de mediu pentru

,,Elaborare PUZ pentru construire Centru de Sănătate in localitatea Iara, comuna Iara, jud. Cluj", în com. Iara, sat Iara. jud. Cluj. Prima versiune a planului, poate fi consultată la sediul titularului, strada Principală, nr. 282, localitatea Iara, județul Cluj din data de 18 octombrie 2018, între orele 800- 1400. Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii și sugestii, până în data de 5 noiembrie 2018, la APM Cluj, str. Dorobanților nr. 99, blocul 9B, cod 400609, fax 0264-412914, e-mail: office@apmcj.anpm.ro,  în zilele de luni - vineri, între orele 900 -1400 .

Tipărire