• Home
  • Avizier
  • Anunț solicitare emitere acord de mediu - ”CONSTRUIRE CANALIZARE MENAJERĂ CU STAȚIE DE EPURARE ÎN COMUNA IARA, JUDEȚUL CLUJ”

Anunț solicitare emitere acord de mediu - ”CONSTRUIRE CANALIZARE MENAJERĂ CU STAȚIE DE EPURARE ÎN COMUNA IARA, JUDEȚUL CLUJ”

COMUNA IARA, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Cluj în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată (fără  efectuarea evaluării de impact asupra mediului și de a nu solicita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare) pentru proiectul ”CONSTRUIRE CANALIZARE MENAJERĂ CU STAȚIE DE EPURARE ÎN COMUNA IARA, JUDEȚUL CLUJ” în comuna Iara, satele: Iara, Făgetul Ierii și Surduc, județul Cluj,

            Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 99 în zilele de: luni-joi între orele 13,00-16,00 şi vineri între orele 12,00-14,00 şi la următoarea adresă de internet: www.apmcj.anpm.ro.

            Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj în zilele de luni-joi între orele 09,00-14,00 şi vineri între orele 9,00-12,00, în termen de 5 zile de la publicarea anunțului în ziar”

Tipărire Email

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates