ANUNȚ privind transparența decizională în administrația publică, republicată, se aduce la cunoștința publică următorul proiect de act normativ: Proiect de hotărâre Privind aprobarea modificării tarifelor pentru serviciile prestate de Supercom S.A.

   Nr. 8865/20.10.2022   

 

                                                            ANUNȚ

 

In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, se aduce la cunoștința publică următorul proiect de act normativ: Proiect de hotărâre

Privind aprobarea modificării tarifelor pentru serviciile prestate de Supercom S.A. în baza Contractului  de delegare prin concesiune a gestiunii activităţilor de colectare şi transport a deşeurilor în Județul Cluj nr. 775/02.12.2020 şi aprobarea încheierii actului adiţional nr. 2 la Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii activităţilor de colectare şi transport a deşeurilor în Județul Cluj nr. 775/02.12.2020

 

            Potrivit art 7, alin. 2 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, "Anunțul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunostința publicului, în condițiile alin. (1), cu cel puțin 30 de zile  înainte de supunerea spre avizare de către autoritățile publice".

În conformitate cu prevederile art 7, alin. 4 din Legea nr. 52/2003 "La publicarea anunțului, autoritatea administrației publice va stabili o perioadă de cel puțin 10 zile calendaristice pentru proiectele de acte normative prevăzute la alin. (2), pentru a primi în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice.

Proiectul de act normativ supus dezbaterii publice, poate fi consultat:

-          pe site-ul Primăriei Comunei Iara - www.primariaiara.ro -

-          la sediul Primăriei Comunei Iara , Localitatea  Iara

Termen pentru transmiterea de propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul supus dezbaterii publice: 31octombrie  2022.

Transmiterea propunerilor, sugestiilor și opiniilor se poate face:

-          prin email pe adresa: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

-          prin poștă pe adresa Primăriei Comunei Iara loc. Iara nr. 282, jud. Cluj

-          depuse la Registratura - Primăria Primăriei Comunei Iara loc. Iara nr. 282, jud. Cluj

Materialele transmise vor purta mențiunea: "Recomandare pentru proiect HCL  privind aprobarea închirierii,prin licitatie publică,a trupurilor  de pășune din comuna IARA,aflate in domeniulpublic/privat al comunei Iara,judetul Cluj.

 

 

                                                                        Secretar general ,

                                                                       Bica Ciprian- Ovidiu  

 

 

 

 

 

                         

Tipărire Email