Anunt privind veniturile salariale ale personalului din Primaria Iara la data de 31 martie 2018

Publicat in .

ROMANIA

JUDETUL CLUJ

COMUNA IARA

Veniturile salariale ale personalului din Primăria comunei Iara la data de 31 Martie 2018

Funcții de demnitate publică alese , din cadrul organelor autorității publice locale

Nr. crt

Functia

Coeficient

Salariu de baza LEI

Majorarea indemnizației lunare  cu 25%conf. Art.16, alin.2 din –L.153/2017 LEI -fonduri europene

Total salariu lunar  brut 

  LEI

1

Primar

4,5

8.550

  2.138

10.688

2

Viceprimar

3,5

6.650

  1.663

  8.313

Funcții publice  de conducere si de execuţie

Nr. crt 

Functia

Nivelul Studiilor

 Coeficient

                                 

Salariul de bază

 LEI

1

Secretar al unitatii administrativ teritoriale

    S

 3,49

6.631

GRADATIA

0

1

2

3

4

5

2

 Consilier , consilier juridic,expert grad profesional superior

     S

  2,3

Salariul de baza

4.370

4.698

4.933

5.180

5.310

5.443

 Consilier, consilier juridic, expert ,  grad profesional principal

     S

1,96

Salariul  de baza  

3.724

4.003

4.203

4.413

4.523

4.636

Consilier, consilier juridic , expert ,  grad profesional asistent

      S

1,73

Salariul  de baza  

3.287

3.698

3.883

4.077

4.179

4.283

3

Referent , politist local , grad   profesional superior ,

      M

1,84

Salariul  de baza  

3.496

3.758

3.946

4.143

4.247

4.353

Funcţii contractuale de execuție

  

Nr. crt 

Functia

Nivelul Studiilor

 Coeficient

                                  GRADATIA

0

1

2

3

4

5

1

Consilier personal al primarului

    M

 2,19

Salariul de baza

4.161

4.473

4.697

4.932

5.055

5.181

2

Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect, referent de specialitate , inspector casier  gradul

 I A

      S

2,3

Salariul de baza

4.370

4.698

4.933

5.180

5.310

5.443

  Consilier  expert, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect, referent de specialitate , inspector casier  gradul I

     S

  1,96

Salariul de baza

3.724

4.003

4.203

4.413

4.523

4.636

3

 Referent de specialitate gradul 1A

     SSD

  2,15

Salariul  de baza  

4.085

4.391

4.611

4.842

4.963

5.087

4

Referent, inspector ,arhivar , referent  casier

      M

  1,84

Salariul  de baza  

3.496

3.758

3.946

4.143

4.247

4.353

5

Administrator  II

      M

   1,5

Salariul  de baza  

2.850

3.064

3.217

3.378

3.462

3.549

6

Portar, paznic, pompier, guard manipulant bunuri, curier

      M

  1,32

Salariul  de baza  

2.508

2.696

2.831

2.973

3.047

3.123

7

Sofer  l

    M/G

  1,5

Salariul de baza

2.850

3.064

3.217

3.378

3.462

3.549

8

Muncitor calificat I

    M/G

1,38

Salariul de baza

2.622

2.819

2.960

3.108

3.186

3.266

9

Muncitor calificat II

     M/G

1,32

Salariul de baza

2.508

2.696

2.831

2.973

3.047

3.123

10

Muncitor calificat III

M/G

1,27

Salariul de baza

2.413

2.594

2.724

2.860

2.932

3.005

   

Alte drepturi în bani

Nr. crt

Denumirea drepturilor in bani

Baza legală

Modalitate de calcul

 Sume lei %

1

Drepturi salariale pentru activitate de control financiar preventiv

Art. 15 din L. 153/2017

10%  din salariul de bază

10% * salariul de bază lunar

2

 Drepturi salariale pentru activitatea prestată în timpul nopții (intre orele 22,000-6,00)

Art. 20 din L. 153/2017

25% din salariul de bază pentru munca prestată în timpul nopții

25% * salariul/zi* nr. de nopți lucrate

3

Valoarea anuală a voucherului de vacantă acordat este de 1.450 lei/salariat pentru perioada 1 iulie 2017-30 noiembrie 2018, cu respectarea prevederilor ordonanţei de Urgenţă nr. 46/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă 

4

 Norma de hrană acordată personalului poliţei locale  astfel : suma de 25 lei/zi conform Ordonanţei Guvernului nr. 26/1994 actualizată Ordonanţa de Urgenţă  Guvernului nr. 65/2014 actualizată şi HCL nr. 111/28.12.2015

 

 

Nivelul veniturilor salariale pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul instituții s- a stabilit fără a adepăși nivelul indemnizației lunare a funcției de viceprimar, potrivit  prevederilor art. 11, din Legea 153/2017

Tipărire