Stiri recente:

Anunț proiect de hotărâre privind licitatia publică a pășunatului

                                                                                                                             ROMÂNIA

JUDEŢUL  CLUJ

COMUNA IARA

CONSILIUL  LOCAL  IARA

IARA NR. 282 JUD. CLUJ

TEL :0264-333247, FAX 0374-093428

www.primariaiara.ro

   Nr. 1722/02.03.2022   

 

                                                                                                                                                                     ANUNȚ

 

In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, se aduce la cunoștința publică următorul proiect de act normativ: Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii,prin licitatie publică,a trupurilor  de pășune din comuna IARA,aflate in domeniul public/privat al comunei Iara,judetul Cluj

            Potrivit art 7, alin. 2 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, "Anunțul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunostința publicului, în condițiile alin. (1), cu cel puțin 30 de zile  înainte de supunerea spre avizare de către autoritățile publice".

În conformitate cu prevederile art 7, alin. 4 din Legea nr. 52/2003 "La publicarea anunțului, autoritatea administrației publice va stabili o perioadă de cel puțin 10 zile calendaristice pentru proiectele de acte normative prevăzute la alin. (2), pentru a primi în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice.

Proiectul de act normativ supus dezbaterii publice, poate fi consultat:

-          pe site-ul Primăriei Comunei Iara - www.primariaiara.ro -

-          la sediul Primăriei Comunei Iara , Localitatea  Iara

Termen pentru transmiterea de propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul supus dezbaterii publice: 13 martie  2021.

Transmiterea propunerilor, sugestiilor și opiniilor se poate face:

-          prin email pe adresa: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

-          prin poștă pe adresa Primăriei Comunei Iara loc. Iara nr. 282, jud. Cluj

-          depuse la Registratura - Primăria Primăriei Comunei Iara loc. Iara nr. 282, jud. Cluj

Materialele transmise vor purta mențiunea: "Recomandare privind privind aprobarea închirierii,prin licitatie publică,a trupurilor  de pășune din comuna IARA,aflate in domeniulpublic/privat al comunei Iara,judetul Cluj.

 

 

                                                                        Secretar general ,

                                                                       Drăghiciu Petruta Mariana

 

 

Tipărire Email

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL