Stiri recente:

Anunț asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Cluj în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului (continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare a proiectului fără efectuarea

Ataşamente:
Download-ează fișierul (Anunt Mediu_ Apa_Canal Agris.pdf)Anunt Mediu_ Apa_Canal Agris.pdf[ ]218 kB

 

"Comuna Iara anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Cluj în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului (continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare a proiectului fără efectuarea evaluării de impact asupra mediului şi fără evaluare impactului asupra corpurilor de apă) pentru "ÎNFIINȚARE REȚEA DE APĂ ȘI CANALIZARE MENAJERA, RACORDURI DE CANAL ȘI BRANŞAMENTE DE APĂ ÎN LOCALITATEA AGRIS, COMUNA LARA, JUDEȚUL CLUJ".

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate prin solicitare la Agenția pentru Protecția Mediului Cluj, Calea Dorobantilor nr. 99, județul Cluj, în zilele de luni-joi între orele 09,00-14,00 şi vineri între orele 09,00-13,00, precum şi la sediul Comuna Iara din localitatea lara, strada Principală nr. 282, judeţul Cluj, în zilele de luni-vineri între orele 09,00-14,00.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului"

Tipărire Email

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL