Documente pt. stimulentul de insertie

Pentru descarcarea documentului pdf va rugam deschideti atasamentul de mai sus. 

Acte necesare:

1. Cerere tip

2. Copia cererii de la angajator prin care am solicitat reluarea activitatii

3. Decizia angajatorului de relaure a activitatii 

4. Copie certificate de nastere –copil

5. Copie C.I –mama

6. Copie C. I- tata

7. Copii dupa paginile scrise din livret- __ pagini

8. Extras de cont bancar (pe numele titularului si de la orice banca )

9. Declaratie pe proprie raspundere din care rezulta ca celalat parinte nu beneficiaza de

indemnizatie de cresterea copilului

10. Adeverinta eliberata de angajator din care sa rezulte ca solicitantul a relizat timp de

12 luni in ultimul an anterior nasterii copilului venituri din salarii.

Dosar plic

Tipărire Email