Contul de execuţie al bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Iara pentru trimestrul II, anul 2021, precum şi darea de seamă la data de 30.06.2021

Tipărire Email