• Home
  • Buget
  • Contul de execuţie al bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Iara pentru trimestrul III, anul 2021, precum şi darea de seamă la data de 31.09.2021

Rectificarea listei de investiții/bugetului local de venituri si cheltuieli al Comunei Iara pe anul 2021-septembrie 2021

Tipărire Email