PROIECT DE BUGET 2023

 ^Atașat regăsiți Proiectul de buget local 2023, Proiectul de buget -venituri proprii pentrul anul 2023 și Lista de investiții pentru anul 2023

Tipărire Email