• Home
  • Dispoziţii ale primarului

DISPOZIŢIA NR. 20 din 31.01.2017 privind delegare atribuţii primar , d-nului consilier Todor Ioan în vederea stabilirea suprafeţei disponibile de păşuni pentru închiriere în anul 2017

TipărireEmail

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates