Acte necesare

Publicat in .

PERSOANE FIZICE

TOATE ACTELE SE PREZINTĂ ÎN ORIGINAL ŞI COPIE! ACTELE ORIGINALE NU SE REŢIN!

În cazul dobândirii bunurilor impozabile prin sentinţă judecătorească la dosar se anexează copie după comunicarea sentinţei.

1. ACTE NECESARE PENTRU DECLARAREA MIJLOACELOR DE TRANSPORT CUMPĂRATE DIN ŢARĂ

2. ACTELE NECESARE PENTRU DECLARAREA MIJLOACELOR DE TRANSPORT CUMPĂRATE DIN STRĂINĂTATE

3. ACT ACTELE NECESARE PENTRU DECLARAREA MIJLOACELOR DE TRANSPORT ÎN VEDEREA ÎNMATRICULARII TEMPORARE

4. ACTE ACTELE NECESARE PENTRU DECLARAREA APARTAMENTELOR

5. ACTELE NECESARE PENTRU DECLARAREA CLĂDIRILOR (CASELOR)

6. ACTELE NECESARE PENTRU DECLARAREA TERENURILOR

7. ACTELE NECESARE PENTRU DECLARAREA CLĂDIRILOR NOI (construcţii noi)

8. ACTELE NECESARE PENTRU DECLARAREA GARAJELOR

9. ACTE NECESARE PENTRU DECLARAREA MIJLOACELOR DE TRANSPORT CUMPĂRATE ÎN LEASING

10. ACTE NECESARE PENTRU DECLARAREA TERENURILOR PROPRIETATE PUBLICĂ/PRIVATĂ AFLATE ÎN ADMINISTRARE/FOLOSINŢĂ de către persoane fizice

11. ACTE NECESARE PENTRU DECLARAREA taxei pentru folosirea mijloacelor de publicitate, afişaj şi reclamă

 

PERSOANE JURIDICE

1. IMPOZITUL/TAXA PE CLĂDIRI

2. IMPOZITUL/TAXA PE TEREN

3. IMPOZITUL ASUPRA MILOACELOR DE TRANSPORT

4. TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE PUBLICITATE, AFIŞAJ ŞI RECLAMĂ

5. ELIBERARE CERTIFICAT FISCAL

6. TAXA HOTELIERĂ

7. IMPOZITUL PE SPECTACOLE
a) Vizare bilete:

b) Decont impozit spectacole

c) Activităţi artistice şi distractive de videotecă şi discotecă

 

Tipărire