Stiri recente:

Invitatii participare la şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Iara , din data de 17 decembrie 2019

 

  JUDEŢUL  CLUJ

  COMUNA IARA

  CONSILIUL  LOCAL  IARA

 IARA NR. 282 JUD. CLUJ

 TEL :0264-333247, FAX 0374-09342

         www.primariaiara.ro

Nr. 6569/11.12.2019

                                                                                      

INVITAŢIE

D-lui (d-nei) consilier ___________________________________

 

În conformitatea cu prevederile art. 139 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 , privind Codul Administrativ  şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al comunei Iara , judeţul Cluj, vă invităm la lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Iara , ce vor avea loc în data de 17 decembrie  2019, Orele 17.00 în Sala de şedinţe a Consiliului Local Iara situată la sediul primăriei comunei Iara , nr. 282, localitatea Iara, judeţul Cluj, cu următorul proiect al ordinii de zi:

     1.Proiect HCL aprobare privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020, care constau într-o anumită sumă în lei  sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei , cu rata inflației pentru anul fiscal anterior, comunicat pe site-ul oficial al Ministerului Finațelor Publice

 2.  Proiect HCL privind aprobarea alocării prin transfer a sumelor pentru completarea fondurilor proprii pentru  unitatea  de cult -Parohia Ortodoxă  Cacova Ierii în anul 2019;

   3. Proiect HCL  alocare sumei de   95.000 lei  pentru achizitionarea unui ecograf  care   va fi dat spre  folosinţă Centrului de Sănătate Iara

   4. Proiect HCL  privind alocarea sumei de 5.500 lei   de la bugetul pe anul 2019 în vederea achizitionării de produse alimentare (dulciuri) şi acordarea acestora copiilor de la Şcoala Gimnaziala Iara,  cu ocazia sărbătorilor de Craciun ;

    5. Proiect HCL rectificarea bugetului  pe anul 2019

    6.  Proiect HCL aprobarea modului de  exploatare si valorificare a volumului de 18 mc lemn,  din APV 944 P Gabriana ;

    7. Proiect HCL aprobare  decontare  c-valorii abonamentelor cadrelor didactice

    8. Diverse,întrebări, interpelări,  propuneri  ale consilierilor locali ;

Inițiatorul proiectelor de hotărâre : dl Popa Ioan Dorin   – primarul comunei Iara

                Viceprimarul , secretarul se vor îngrijii de pregătirea în bune condiţii a desfăşurării acestei şedinte ordinare.

                Materialele pentru şedinţă pot fi consultate începând cu data de 12.11.2019.

                Preşedinţii de comisii îşi vor convoca membrii , pentru discutarea punctelor de pe ordinea de zi , întocmind un proces verbal de şedinţă de comisie precum şi avizele pentru proiectele de hotărâri  şi vor depune amendamente până  cel târziu joi 17 noiembrie ora 12,00 la secretarul Comunei Iara .

 

                                                            Secretar,

                                                 Drăghiciu Petruţa Mariana   

 

 

 

Tipărire Email

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL