• Home
  • Proiecte de hotărâre
  • PROIECT DE HOTĂRÂRE din data de 29.11.2018 privind stabilirea taxelor de salubritate pentru persoane fizice si juridice la nivelul comunei Iara, jud. Cluj, începând cu 1 Ianuarie 2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE din data de 29.11.2018 privind stabilirea taxelor de salubritate pentru persoane fizice si juridice la nivelul comunei Iara, jud. Cluj, începând cu 1 Ianuarie 2019

PROIECT DE HOTARÂRE

Din data de 29.11.2018

 

privind stabilirea taxelor de salubritate pentru persoane fizice si juridice la nivelul comunei Iara, jud. Cluj, începând cu 1 Ianuarie 2019

 

                        În baza raportului de specialitate cu privire la proiectul de hotărâre privind stabilirea taxelor la nivelul comunei Iara , privind  stabilirea taxei de salubritate pentru persoane fizice și juridice, constând în colectarea și transportul la stația de sortare a deșeurilor provenite de la persoanele fizice și colectarea , transportul și depozitarea deșeurilor menajere pentru persoanele juridice, începând cu 1 Ianuarie 2019

            Luând în considerare expunerea de motive a primarului

            În baza prevederilor art.25 și art.26, din Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, art.43, alineatul 2 din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice

            Luând act de prevederile art.36, alin. 6 punctul 9.....14a art. 44-45. și ale art. 115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu toate modificările și completările ulterioare ;

 

PROPUNE

 

            Art. 1 Tarif persoane juridice anul  2019 colectare, transport, depozitare si eliminare finală deșeuri menajere

            1.1   Începând cu 1 Ianuarie 2019, tariful pentru colectarea, transportul, depozitarea si eliminarea finala a deseurilor menajere  persoane  juridice de pe raza comunei Iara  va fi de 114,62 lei/mc fără TVA, la care se adaugă 30 lei/tonă fără TVA, în funcție de cantitatea generată, conform OUG 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.201/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru Mediu.

             1.2 Cantitatea minimă contractată pentru persoane juridice  va fi de 0,25 mc/lună, respectiv 28,66 lei fără TVA, la care se adaugă contribuția de 30 lei/tonă la Fondul de  Mediu. Operatorul  de salubritate va decide in funcție de obiectul de activitate al persoanelor juridice,  dacă este cazul încheierii unui contract  sau act adițional pe cantitatea de 0,25 mc/lună.

             1.3  Pentru persoanele juridice care depășesc cantitatea contractată cu operatorul de salubritate, se vor întocmi confirmări de ridicare, urmând a li se factura în baza acestora.

             1.4  Pentru persoanele juridice care refuză încheierea contractului de prestări servicii de salubritate cu operatorul licențiat în microregiunea Mihai Viteazu, primăria va institui o taxă specială dublă față de tariful stabilit pe mc, respectiv 114,62 lei/mc va fi 229,24 lei/mc, în funcție de cantitatea generată.

            Art. 2 Tarif persoane juridice anul 2019 colectare, transport, depozitare si eliminare finală deșeuri provenite din construcții si demolări

            2.1 Începând cu 1 Ianuarie 2019, tariful pentru colectarea, transportul, depozitarea si eliminarea finala a deseurilor provenite din demolări și construcții  persoane  juridice de pe raza comunei Iara  va fi de 90 lei/mc fără TVA. Deșeurile din construcții și demolări se vor colecta la solicitarea  scrisă a persoanelor juridice.

            Art. 3 Tarif persoane fizice în 2019 colectare, transport, depozitare si eliminare finală deșeuri provenite din construcții si demolări

            3.1 Începând cu 1 Ianuarie 2019, tariful pentru colectarea, transportul, depozitarea si eliminarea finala a deseurilor provenite din demolări și construcții  persoane  fizice de pe raza comunei Iara  va fi de 90 lei/mc fără TVA. Deșeurile din construcții și demolări se vor colecta la solicitarea  scrisă a persoanelor fizice.

            Art.4 Prezenta hotărâre se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarul comunei Iara, Prefectului Județului Cluj, SC ECO 5 ARDEAL SRL și se va aduce la cunoștința publică prin afișare.

 

 

 

 

Inițiator , Primar,

Popa Ioan Dorin

Tipărire Email

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates