Stiri recente:

Regulamente - organizare-funcționare/intern/cod etic

^Regăsiți în atașamentele de mai sus regulamentele care reglementează funcționarea aparatului de  de specialitate a primarului :

  • Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Iara
  • Regulamentul de ordine interioară al aparatului de specialitate a primarului
  • Codul etic și de integritate al funcționarilor publici și personalului contractual

Tipărire Email

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL